Naše firma vznikla v roce 1991 dražbou bývalé opravny hasících přístrojů okresního podniku místního hospodářství Karlovy Vary, která byla jedinou provozovnou tohoto druhu ve zdejším okrese. Navázali jsme na tradici původní činnosti a v té pokračujeme až do současnosti. Součástí dražby bylo na tu dobu velmi dobré technické a technologické vybavení, které ovšem s ohledem na zvyšující se požadavky kvality oprav stále modernizujeme a inovujeme. Od roku 1999 byla firma poměrně nákladně rekonstruována.


topspyapps.net