Lace Front Wigs   ,
human hair lace front wig   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
lace front wigs   ,
virgin hair bundle deals   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
U Part Wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
celebrity lace wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
lace front wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions   ,
best hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
hairstyles for black women   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
hairstyles for black women   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
hairstyles for black women   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
african american wigs   ,
clip in hair extensions   ,
african american wigs   ,
african american wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
full lace wigs   ,
Thick Style Wigs   ,
human hair extensions   ,
remy hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs for black women   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair extensions   ,
cheap human hair wigs   ,
short hair wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
african american wigs
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
Long Style Wigs   ,
human hair wigs for black women   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs  
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
african american wigs   ,
human hair lace front wig  

Opravy hasicích přístrojů

Provedeme opravu všech typů hasících přístrojů značek Neuruppin, Tepostop a Kodreta
Hasící přístroje vyřazené při revizi odvezeme, opravíme a vrátíme zpět rovnou k zákazníkovi
V případě, že hasící přístroj bude neopravitelný nabídneme nový z naší nabídky.

 

Revize

Veškeré hasící přístroje podléhají podle vyhlášky MV ČR pravidelným odborným prohlídkám od certifikovaných servisních firem . Rovněž technici kontrolují, zda pro je protipožární vybavení dostatečné podle platných předpisů a norem. Svěřte starost o protopožární techniku specialistům, kteří zajistí kompletní servis.

Jsme certifikované servisní středisko pro hasící přístroje Hastex & Haspr,

Kodreta, Neuruppin,Pyrokontrol a Tepostop

 

Plnění hasicích přístrojů

Opětovně naplníme a zaplombujeme použité hasící přístroje

Jako další službu zákazníkům nabízíme plnění láhví CO2  a jejich periodickou zkoušku.

Plníme láhve 6, 10, 15, 20 a 30kg

 

 

 

 


 

Z legislativy:

-veškerá činnost týkající se oprav revizí a zkoušek hasících přístrojů podléhají ustanovenými ve vyhlášce 246/2001 sb. Podmínky a způsob servisu určuje výrobce nebo jím pověřený zástupce podle průvodní dokumentace. Tento zásadně požaduje, aby byly splněny tyto podmínky pro:

a) provádění revizí hasících přístrojů – splnění kvalifikačních předpokladů revizních techniků, jejich pravidelné proškolování a přezkušování

b) provádění servisu -musí být zajištěno technické a technologické vybavení provozovny podle požadavků výrobce nebo jím pověřeným zástupcem, včetně proškolování a přezkušování servis provádějících pracovníků.

Při splnění bodu A a B, může být organizaci udělen titul „CERTIFIKOVANÁ OPRAVNA HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ“. Bez tohoto oprávnění nelze provádět opravy, plnění a periodické(tlakové) zkoušky hasících přístrojů.

Naše opravna je držitelem titulu „CERTIFIKOVANÁ OPRAVNA

Technické vybavení a zázemí firmy

-jak již bylo uvedeno, pro provádění servisu hasících přístrojů požaduje výrobce nebo jím pověřený zástupce poměrně náročné technické vybavení opravny. Disponujeme proto například tlakovacím zařízením pro provádění tlakových zkoušek přístrojů, plnící zařízení pro práškové, vodní a přístroje CO2, přesnými vahami a manometry různých rozsahů, vytáčečkami ventilů, kalibrovanými nádobami a dalšími prostředky. Zvláštní pozornost si zaslouží kabinové tryskací zařízení a moderní stříkací box.  Dále disponujeme prostorami, které dostatečně umožňují kvalitní servis přístrojů. To znamená příjem, demontáž, čištění, opravu, přezkoušení, plnění následná montáž, výdej popř. jejich uskladnění.

Kvalifikace našich zaměstnanců

osoba odborně způsobilá v oblasti protipožární činnosti (1x oprávnění)

revizní technik tlakových nádob stabilních a lahví pro dopravu plynů (2x oprávnění)

revizní technik hasících přístrojů (3x oprávnění) – splnění bodů B+C je další z podmínek k udělení titulu „CERTIFIKOVANÁ OPRAVNA“


topspyapps.net